02

ניהול פרוייקטים

founderImage

חברת בנדל ניהול פרויקטים מתמחה בניהול, תיאום ופיקוח על עבודות בניה וגמר מורכבות, ברמות הגבוהות ביותר, החל משלב התכנון, דרך שלב הביצוע ועד לאכלוס המלא של הפרויקט.

לקוחותינו נהנים ממענה מקצועי ומלא עבור כל שלבי הפרויקט משלב התכנון והייזום ועד לבדק לאחר האכלוס:

ניהול הפרוייקטים בשלב התכנון
 • עזרה וליווי בכל הנוגע למסמכים חוזיים מול היזם.
 • עריכת לוח זמנים לשלב התכנון ואומדן התקציב ראשוני
 • ליווי כל שלבי התכנון כולל בחירת והפעלת האדריכל, היועצים והמתכננים השונים. הקפדה על תאום בין תוכניות האדריכלים והיועצים (סופר פוזיציה)
 • בניית תהליכי ניהול יעילים ומובנים אשר מסייעים לניהול השוטף. בכללם, עריכת ישיבות תיאום תכנון להבטחת ביצוע התכנון בלוחות הזמנים שהוגדרו ובהתאם לפרוגרמה, במטרה להגיע לשלב המכרזים – ערוכים ובזמן.
 • ייעוץ לאדריכל ולמתכנני המערכות ביחס לעריכת המפרטים וכתבי הכמויות.

 

 • תאום עם היועץ המשפטי של הלקוח בכל הנוגע למסמכי ההצעות והפצתם.
 • הכנת רשימות קבלנים וספקים בתאום עם המתכננים והמזמין.
 • עריכת המכרזים והפצתם לקבלת הצעות מחיר מהקבלנים.
 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לאומדנים המפורטים שיכינו המתכננים.
ניהול הפרוייקטים בקרה על הצעות המחיר וחתימת חוזים
 • ניתוח של הצעות המחיר מהקבלנים ועריכת טבלת השוואה מפורטת.
 • ניהול משא ומתן עם קבלני ביצוע.
 • הכנת חוות דעת מקצועית ומסמך המלצות לבחירת קבלני ביצוע.
 • עריכת הצד המנהלי טכני של החוזים עם הקבלנים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
 • הכנה ועדכון של אומדן תקציבי לפרויקט בהתאם לחוזים שיחתמו עם הקבלנים.
ניהול הפרוייקטים בשלב הביצוע  
 • ניהול עבודת הקבלנים בהתאם לתוכניות, המפרטים ולהוראות המתכננים.
 • פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהם נעשה שימוש בפרויקט.
 • ניהול ישיבות תיאום קבועות בין קבלני הביצוע בפרויקט, אשר נועדו לשלב בין עבודות הקבלנים השונים מבחינה מקצועית הן מבחינת לוח הזמנים
 • שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית בתקופת ביצוע הפרויקט ודיווח למזמין על חריגות.
 • מעקב והובלת התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים המוסכם.
 • דיווח שוטף למזמין בכל הקשור לרמת הביצוע, התקדמות הפרויקט,  ובעיות שנוצרות במהלכו.
 • בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים בהתאם לחוזים ועל סמך מדידה.
 •  קבלה ואישור של הפרויקט המשולם ובחינה כי התבצעו כל עבודות הקבלנים כפי שהללו התחייבו עליהם בחוזים
 • ביצוע בדק של הפרויקט – רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים בשעת המסירה, פיקוח על הביצוע ואישורו וקבלה סופית של הפרויקט.